Thursday, March 3, 2016

โปรแกรมระบบอีเลิร์นนิ่ง Dokeos LMS หยุดพัฒนาเวอร์ชั่น เพื่อปวงชน (Community Version) ไปเป็นเชิงพาณิชย์เต็มตัว

Dokeos LMS หยุดพัฒนาเวอร์ชั่น เพื่อปวงชน (Community Version) ไปเป็นเชิงพาณิชย์เต็มตัว คงจะเริ่มหมดยุคของ Free  OpenSource กันแล้ว คนทำไม่มีรายได้ที่รับบริจาคช่วย กระแสของ Opensource & Freewareได้ทำให้ผู้ผลิตซอฟท์แวร์ที่เคยผูกขาด ต้องยอมลดราคาหรือแยกส่วนงานโปรแกรมให้ถูกลงแล้ว คราวนี้ก็ถึงวาระของกลุ่มนักพัฒนารายย่อยบ้าง ก็ต้องหันเข้าหาผู้สนับสนุนทุนเป็นหลัก หรือต้องขาย-ให้เช่าใช้ในเชิงพาณิชย์กันบ้างล่ะ  ระบบอีเลิร์นนิ่งของฟรีที่ผมเคยช่วยใช้ช่วยแปลให้นี้ เช่น Dokeos ,Claroline, eFront เมื่อเราทำให้เขาแกร่งแล้วเขาก็ตีจาก เพราะเขาต้องเอาประโยชน์และเอาตัวรอดกันทุกคน ต่อไปไม่มีของฟรีจริงๆนะครับ ท่านใดสนใจใช้และเสียค่าใช้จ่ายรายเดือนก็เชิญที่ www.dokeos.com ที่ผมทำแชร์ให้ไว้ ที่ sourceforge.org ก็คงปล่อยไปตามประวัติศาตร์การพัฒนา ไว้แค่นี้นะครับ ขอขอบคุณที่ให้โอกาสเราได้ร่วมเรียนรู้ ได้มีส่วนร่วมศึกษาทดลอง ต่อไปก็คงใช้ Google Classroom ช่วยสอน น่าจะให้ใช้ฟรีไปอีกนาน

No comments:

Post a Comment