Thursday, March 3, 2016

โปรแกรมระบบอีเลิร์นนิ่ง Dokeos LMS หยุดพัฒนาเวอร์ชั่น เพื่อปวงชน (Community Version) ไปเป็นเชิงพาณิชย์เต็มตัว

Dokeos LMS หยุดพัฒนาเวอร์ชั่น เพื่อปวงชน (Community Version) ไปเป็นเชิงพาณิชย์เต็มตัว คงจะเริ่มหมดยุคของ Free  OpenSource กันแล้ว คนทำไม่มีรายได้ที่รับบริจาคช่วย กระแสของ Opensource & Freewareได้ทำให้ผู้ผลิตซอฟท์แวร์ที่เคยผูกขาด ต้องยอมลดราคาหรือแยกส่วนงานโปรแกรมให้ถูกลงแล้ว คราวนี้ก็ถึงวาระของกลุ่มนักพัฒนารายย่อยบ้าง ก็ต้องหันเข้าหาผู้สนับสนุนทุนเป็นหลัก หรือต้องขาย-ให้เช่าใช้ในเชิงพาณิชย์กันบ้างล่ะ  ระบบอีเลิร์นนิ่งของฟรีที่ผมเคยช่วยใช้ช่วยแปลให้นี้ เช่น Dokeos ,Claroline, eFront เมื่อเราทำให้เขาแกร่งแล้วเขาก็ตีจาก เพราะเขาต้องเอาประโยชน์และเอาตัวรอดกันทุกคน ต่อไปไม่มีของฟรีจริงๆนะครับ ท่านใดสนใจใช้และเสียค่าใช้จ่ายรายเดือนก็เชิญที่ www.dokeos.com ที่ผมทำแชร์ให้ไว้ ที่ sourceforge.org ก็คงปล่อยไปตามประวัติศาตร์การพัฒนา ไว้แค่นี้นะครับ ขอขอบคุณที่ให้โอกาสเราได้ร่วมเรียนรู้ ได้มีส่วนร่วมศึกษาทดลอง ต่อไปก็คงใช้ Google Classroom ช่วยสอน น่าจะให้ใช้ฟรีไปอีกนาน

Friday, December 9, 2011

ระบบอีเลิร์นนิ่ง โดคีออส เวอร์ชั่น 2.1.1 (Dokeos LMS Version 2.1.1)

โปรแกรมนี้ ออกแบบกราฟิก แปลและพัฒนาระบบส่วนภาษาไทย โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร นับแต่เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2548 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 16 มีนาคม 2554.ติดต่อโทรศัพท์มือถือ. 08 9667 0091, เว็บไซต์ส่วนตัว http://www.prachid.com, อีเมล prachid@prachid.com. บ้านพัก โทร/โทรสาร.02 962 9505

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา โปรแกรมสนับสนุนระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย ประเภทเปิดเผยรหัสต้นฉบับ ด้วยโปรแกรมระบบโดคีออส : ฉบับภาษาไทย โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก กทม.10900. โทร.02 942 6900 ต่อ 3011,3014, เว็บไซต์สำนักงาน URL:http://artnet.chandra.ac.th, เว็บไซต์ทดสอบและการนำเสนอเผยแพร่ผลงานจริงของโครงการที่ http://art.chandra.ac.th/ecourse http://chandraonline.chandra.ac.th/dokeos, http://www.chandraonline.info, http://www.thaiteachers.info ,http://www.thairesearcher.info , http://www.wittycomputer.com, http://www.clarolinethai.info
Customized ,Graphics Design and Thai Translation by : Assistant Professor Prachid Tinnabutr, prachid@prachid.com, Since 19 May 2005 ,Last Update 16 march 2011. DokeosThai Project :The research and development of educational media innovation supporting the art and design online learning courses by using Dokeos Opensource Learning Management system :Thai Version. by Assistant Professor Prachid Tinnabutr . Division of Fine and Applied Arts. Faculty of Humanities and Social Sciences.Chandrakasem Rajabhat University,Bangkok Thailand 10900,Office URL: http://artnet.chandra.ac.th, http://chandraonline.chandra.ac.th/dokeos Private URL:http://www.prachid.com, email : prachid@prachid.com , Mobile Phone (66)08 9667 0091. Sponsor & Host Vendor Link: www.wittycomputer.com for more information: see languages.txt in the lang folder.
Dokeos 2.1 was thoroughly redesigned for mobile devices. Because mobility is not only a change of support, but a change in practices, leading to an intuitive and touchscreen experience.
ระบบอีเลิร์นนิ่ง โดคีออส เวอร์ชั่น 2.1.1 (Dokeos LMS Version 2.1.1) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม.ฉบับแปลโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร

Tuesday, November 22, 2011

Dokeos version 2.0 Installation


Install Dokeos Learning Management System Version 2.0 : Thai Translation Version by Assistant Professor Prachid Tinnabutr

Sunday, May 29, 2011

What is Dokeos? โดคีออสคืออะไร


Dokeos is a Learning and Knowledge Management System. It allows the trainer to organize learning materials, training and to manage the interaction with the participants. All this is made inside the web browser.   
 To use Dokeos as a trainer , you need a login and a password. Depending on the security settings of your portal, you an get these by self-registration (right hand menu) or from the central administration of your organization. Note that a login and a password will never contain spaces or accents and that they are case sensitive. Type your login/password, then create a training (top right) or use the course that has been created for you by the central administration of your organization.
To add a colleague as co-administrator of your course: 
      -If he/she is not yet registered in the system, register him/her and select 'trainer' as a profile,
      -If he/she is already registered in the system, temporarily open training subscription in Training settings and ask him/her to enroll in your course. Then edit his/her profile and give him/her trainer rights. Every Dokeos tool contains a contextual help represented by a red buoy. If you don't find there the good information, consider checking the Dokeos documentation page: http://www.dokeos.com/documentation.php and download the trainer manual. in your own language or in English
     Learner
    This portal allows you to follow and participate to training, collaborative workshops etc. It has been created to promote active learning: project-based, problem-based, case-based learning, collaborative research etc.Your teachers have build learning areas that can present as simple documents folders or sophisticated self-learning or group learning sequences of activities.
    Registration process can vary from one organization to the other. In some cases, self-registration is allowed. In others, you should get from the central administration a login and a password.
    โดคีออส(Dokeos)คือชุดโปรแกรมระบบ ประเภทแบ่งปันใช้แบบเสรีและในเชิงพาณิชย์ ที่ใช้สำหรับการบริหารจัดการกิจกรรมเรียนการสอนแบบออนไลน์ ที่มีคุณลักษณะต่างๆพร้อมสรรพสำหรับรองรับความต้องการและการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทั้งของผู้สอนและผู้เรียน ในการใช้งานเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการบูรณาการจัดการเรียนรู้ผ่านทางระบบเครือข่ายท้องถิ่นหรือทางระบบอินเตอร์เน็ต
    ในการใช้งานในฐ่านะของผู้สอนของระบบนั้น คุณต้องได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับมอบสิทธิ์จากผู้บริหาร/ผู้จัดการระบบให้สามารถเข้าดำเนินการตามขอบเขตที่มีให้ก่อน โดยต้องแจ้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเข้าระบบ เพื่อเข้าไปสร้างรายวิชา สร้างเนื้อหากิจกรรมต่างๆ การตั้งค่าเปิด-ปิดส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนในหน้าโฮมเพจเฉพาะวิชาของตนเองได้
    ในการเพิ่มผู้ใช้งานฐานะผู้สอนหรือผู้ร่วมบริหาร/จัดการระบบในส่วนต่างๆนั้น ลำดับแรกก็ต้องให้สมัครเป็นสมาชิกระบบและกรอก-แจ้งข้อมูลส่วนตัวและแจ้งความประสงค์ให้เรียบร้อยก่อน แล้วจึงพิจารณามอบสิทธิ์ให้จากหน้าการจัดการสิทธิ์สมาชิก(กระทำโดยผู้บริหารระบบ) หากจะมอบสิทธิ์ให้ใครเข้ามาช่วยบริหารจัดการกิจกรรมในรายวิชา คุณก็สามารถกระทำหรือมอบสิทธิ์ให้แก่ใครก็ได้เช่นกัน หากมีข้อสงสัยและต้องการความช่วยเหลือใดๆเพิ่มเติม ก็สามารถเข้าอ่านเอกสารคู่มือได้ที่ เว็บไซต์หลักของโดคีออสโดยตรงที่ http://www.dokeos.com/documentation.php
    สำหรับในส่วนของผู้เรียนนั้น ระบบนี้เป็นระบบที่ตอบสนองรองรับกับวิธีการเรียนรู้ การทำกิจกรรมและการมีส่วนร่วมทำงานแบบออนไลน์ในวิชาเรียนต่างๆได้อย่างง่ายๆ มากมาย เช่น วิธีการเรียนรู้จากการทำงานรูปแบบต่างๆ เช่น แบบงานโครงการ ปัญหาพิเศษ กรณีศึกษา และการศึกษาวิจัยแบบมีส่วนร่วม โดยที่ครู-อาจารย์-ผู้สอน-ผู่ช่วยสอน สามารถจัดการวางแผนการเรียนรู้ จัดสรร แบ่งปันได้ทั้งแบบส่วนบุคคลและทั้งแบบกลุ่มกิจกรรม
    และในการลงทะเบียนให้กับผู้เรียนนั้นก็สามารถจัดการได้ทั้งแบบ กำหนดให้ผู้เรียนสามารถดำเนินการได้เองเป็นรายบุคคล หรือให้ผู้จัดการระบบดำเนินการให้ทั้งกลุ่มแบบอัตโนมัติ จัดสรรด้วยการใช้ฐานข้อมูลจากรายชื่อผู้ใช้และตั้งรหัสผ่านด้วยระบบการจัดการ
    ผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่องการศึกษาและพัฒนาสื่อนวัตกรรม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้สนับสนุนการเรียนการสอนด้านศิลปกรรม แบบออนไลน์ทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต : โดยใช้ระบบโดคีออส โอเพ่นซอร์สอีเลิร์นนิ่ง 
    โดคีออส เวอร์ชั่นภาษาไทย ปรับแต่งและแปลภาษาระบบ นับแต่เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2548  ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 16 มีนาคม 2554 โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก กทม. 10900 โทร.02 942 6900 ต่อ 3011,3014,โทร.มือถือ 0896670091